Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Gửi những người bạn câu Việt Nam thân thiết!
Từ bây giờ và về sau nữa, không cần quan tâm tới việc được sản xuất để câu cho quốc gia nào, các bạn vẫn tiếp tục sử dụng những sản phẩm khó nhập khẩu, đắt tiền hay những sản phẩm “copy” giá rẻ? Nếu mà có sản phẩm lure hàng Việt Nam, được sản xuất để câu ở Việt Nam, thì bạn có muốn nhìn và dùng thử sản phẩm đó chứ?
Cho phép chúng tôi được kính chào các bạn.
Xem thêm về chúng tôi

Sản phẩm

Xem các sản phẩm mới nhất từ Amigo

Tin tức

28/03/2018
Cách sử dụng 4 vị trí lỗ khóa trên lưng con mồi

Bài viết tiếp theo loạt bài giới thiệu về kỹ thuật con mồi Metal VIB 62, với hướng dẫn kỹ thuật từng vị trí lỗ khóa cụ thể.

Cộng đồng Amigo

video

2017-07-22

Metal VIB 62 "săn" cá mú nghệ!

Xem tất cả